مالیات بر عایدی سرمایه هنگام فروش املاک

مالیات بر عایدی سرمایه هنگام فروش املاک

مالیات بر عایدی سرمایه هنگام فروش املاک

مالیات بر عایدی سرمایه هنگام فروش ملک در ترکیه
آنچه بین خریداران ملک بیشتر شناخته شده است مالیات بر تمبر است که خریدار و فروشنده باید به طور مساوی هنگام فروش ملک که ۲.۲ درصد است بپردازند. اما مالیات متفاوت و مهمی به نام مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد که خریداران باید در موردش بدانند.
اگر خریدار تصمیم بگیرد ملک خود را در ترکیه بفروشد یا آن را برای کسب سود بعد از مدت ۵ سال از تاریخ خرید بفروشد، پس از انجام فروش، مالیاتی اعمال می شود. این مالیات به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می شود و با توجه به میزان سود حاصل از فروش محاسبه می شود، یعنی که مالیاتی که خریدار می پردازد بستگی به سود کسب شده از فروش ملک دارد.

در اینجا نرخ مشروط مالیات بر عایدی ناشی از فروش آمده است:

سود کمتر از ۶۰۰۰ ₺ بدون مالیات بر عایدی سرمایه 
سود بین ۶۰۰۰₺ تا ۷۰۰۰₺ : ۱۵ درصد مالیات
سود بین ۷۰۰۰₺ تا ۱۸۰۰۰₺: ۲۵ درصد مالیات
سود بین ۱۸۰۰۰₺ تا ۴۰۰۰۰₺: ۲۷ درصد مالیات
سود بیش از ۴۰۰۰۰₺: ۳۵ درصد مالیات

نکته: به لطف سیاست مالیاتی ترکیه با بسیاری از کشورها، خریدارانی که مالیات بر عایدی سرمایه را پرداخت می کنند، ملزم به پرداخت مالیات مضاعف در کشورهای خود نیستند.  به عنوان مثال، اگر مالک ملک، ملک خود را بعد از ۵ سال بفروشد و مالیات بر عایدی سرمایه را بپردازد، هنگام بردن پول به کشور خود، از او خواسته نمی شود که مالیات دیگری بپردازد.

خرید ملک در ترکیه از طریق کسب و کار:
طبق سیاست مالیاتی ترکیه، خریدارانی که در ترکیه کسب و کار دارند و املاک خود را از طریق این تجارت خریداری کرده اند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند و به عنوان درآمدی از کسب و کاری عادی شناخته می شود و فقط مشمول مالیات مربوط به آن می شوند. مالیات بر عایدی سرمایه‌ی املاک فقط مربوط به املاک فروخته شده بعد از مدت ۵ سال است و اگر املاک به مدت ۵ سال نگهداری شوند و سپس فروخته شوند، هیچ مالیاتی اعمال نمی شود.

اشتراک گذاری

Contact Us

Send us a request